Reflexná terapia vychádza z poznatku, že na všetkých zakončeniach ľudského tela existujú reflexné plôšky, zodpovedajúce príslušným orgánom alebo častiam tela. Napr. body na uchu, zmeny v očnej dúhovke, body na rukách , chodidlách… Dalo by sa povedať, že chodidlo predstavuje celé ľudské telo. Ak má určitý orgán problém, teda nepracuje tak, ako by mal, príslušný bod môže byť bolestivý. Reflexná terapia nie je len diagnostika ochorení, účinne pomáha zlepšiť imunitný systém, pomáha organizmu, aby lepšie pracoval, odstraňuje rôzne život – znepríjemňujúce bolesti a zápaly…